Wie kan ons helpen aan…

De crealadies, die elke maand een crea-activiteit voorbereiden, hebben de volgende vraag:

Wie kan ons helpen aan grote lappen stof en grote glazen groentepotten? Dit in verband met volgende activiteiten!

Inleveren kan in de Parasol…

Bij voorbaat dank!

Kerstdiner 2018

Joke van den Berg, bestuurslid van de Stichting Inloophuis “De Parasol”, was aanwezig bij het geslaagde Kerstdiner en maakte er een impressie over!

Voor het verhaal, klik hier!

Alles wordt duurder…

…een klacht, die ook in de Parasol vaak te horen is! En helaas kunnen ook wij er niet omheen, al valt het bij ons nog wel mee…

Vanaf 1 januari worden de bijdragen voor activiteit en maaltijd met € 0,50 verhoogd tot € 3,= en € 3,50.

We hopen, dat dat voor u niet onoverkomelijk is…

Burendag 2018 – 21 september

Ook dit jaar wordt in en om de Parasol de Burendag, op initiatief van het Oranje Fonds, gehouden.

Het thema van deze dag is Multi Cultureel Ontmoeten en Proeven.

Klik hier voor het volledige programma!

Gewijzigde openingstijden!!

Vanaf 3 juni is de Parasol op zondagmiddag geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur!

Jeu de Boules

De Parasol heeft er sinds 3 augustus een nieuwe sportieve activiteit bij.
We spelen JEU DE BOULES op de baan voor ons nieuwe onderkomen aan de Oude Telgterweg 203
( ingang E.F.C terrein)
Welkom om mee te spelen iedere donderdagmiddag van 13.30uur tot 15.00uur.
Ballen zijn aanwezig, spelregels ook, maar het gaat vooral om gezellig het spel met elkaar te spelen, ervaring niet vereist.
Kopje koffie of thee na afloop.
Graag tot ziens!

Word jij onze vrijwilliger?

 

  Stichting Inloophuis ‘De Parasol’

Secretariaat Herderlaan 37, 3851 BC Ermelo.
E-mail: info@inloophuisdeparasol.nl
www.inloophuisdeparasol.nl
Banknummer  NL 18 RABO 0133 2731 72
Ingeschreven bij de KvK Oost Nederland nr. 08160630

 

 

Word jij onze vrijwilliger?

 

Het inloophuis De Parasol wil graag een plaats bieden aan iedereen, die zomaar voor een kopje koffie of gesprekje bij ons binnen loopt. Uit onderzoek is gebleken, dat er in onze maatschappij steeds meer behoefte is aan ontmoetingsplekken. Veel mensen zijn alleen en zien soms dagenlang niemand. Wat is het dan fijn wanneer iemand zich gewoon om jou bekommert. Voor hen willen wij er zijn en misschien wil jij dat ook wel!

 

Waarom zou je meedoen?

De voldoening om iets voor een ander te kunnen betekenen samen met andere vrijwilligers.

 

We verwachten van jou

een warm hart voor iedereen, ongeacht wie of wat hij of zij is; met respect omgaan met de vertrouwde verhalen; collegiaal omgaan met de andere vrijwilligers en 1 á 2 maal per maand een dagdeel (woensdagmorgen, vrijdagmorgen en zondagmiddag) beschikbaar zijn.

 

Wil je meer weten?

Bel even op met één van onze coördinatoren: Tom Ankersmit 0341-557776 of Gerda Camron – van Bentum 0341-433676

Dekens overhandigd in Bulgarije

De dekens, die door onze breiclub zijn gemaakt, werden heel dankbaar ontvangen.