Nieuwsbrief nr. 28 – september t/m december

In nieuwsbrief 28 wordt verslag gedaan van de openingsdag op 28 juli.

Ook wordt verteld over de nieuwe activiteit op de Jeu de Boulesbaan en worden ook de andere activiteiten genoemd.

Wilt u de nieuwsbrief lezen, klikt u dan hier!